Schülein, Hermann at an Oktoberfest celebration in Munich.

Hermann Schülein at an Oktoberfest celebration in Munich

Schülein at an Oktoberfest celebration in Munich.