White Stag “Womenswear, Spring ’61” catalog

1961

White Stag “Womenswear, Spring ’61” catalog, 1961.