Cadwallader Colden, "Interest of the Country in Laying Duties"

1726

Cadwallader Colden, Het voordeel van het land in de oplegginge van tollen: of Een redeneering, aanwysende, hoe tollen op eenige koopmanschappen de provincie van Nieuw-York konnen ryker macken, als die sal zyn sonder de selve [Interest of the Country in Laying Duties]. Printed by John Peter Zenger, New York, 1726