White Stag “Womenswear, Spring ’61” catalog (1961)

White Stag “Womenswear, Spring ’61” catalog, 1961.